สร้างสรรค์นิทาน

หลักการเขียนนิทาน
     การเขียนนิทาน เป็นเรื่องของจินตนาการ จะต้องมีศิลปะในการเขียนเพื่อให้สนุกสนานปลูกฝังคุณธรรม คติ แง่คิดมุมมองต่างๆ แก่ผู้อ่าน
องค์ประกอบของนิทาน

1. แนวคิด
   แก่นสารหรือสาระที่จุดประกายให้เกิดเรื่องราว

2. โครงเรื่องของนิทาน 
   โครงเรื่องและเนื้อหาต้องไม่ซับซ้อน สั้นๆ กระทัดรัดเป็นลักษณะเรื่องเล่าธรรมดา มีการลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
3. ตัวละคร
   ขึ้นอยู่กับจินตนาการ เช่น คน สัตว์ เทพเจ้า แม่มด เจ้าชาย นางฟ้า
   ** แต่ไม่ควรมีตัวละครมากเกินไป
4. ฉาก
   สถานที่เกิดเหตุ ปราสาท สวรรค์ ทุ่งหญ้า ท้องนาแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์
5. บทสนทนา
   การพูดคุยของตัวละคร ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ สนุกสนาน ** ไม่ใช้คำหยาบ
6. คติสอนใจ
   เมื่อจบนิทานผู้อ่านควรได้แง่คิด คติสอนใจเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมกล่อมเกลาจิตใจ
 
 
เรามาทำใบงานกันเถอะ
Visitors: 70,272