กลุ่มบล็อก Control

กลุ่มบล็อก Control 
      มีบล็อกคำสั่งที่ใช้ควบคุมทิศทางการทำงานของสคริปต์ การวนทำบล็อกคำสั่งซ้ำๆ การเลือกทำบล็อกคำสั่งตามเงื่อนไข บล็อกในกลุ่มบล็อก Control มีดังนี้

บล็อก

ตัวละคร เวที ความหมาย
   

หยุดรอเป็นเวลา 1 วินาที ก่อนที่จะทำบล็อกคำสั่ง

ถัดไป

    

ทำคำสั่งภายในบล็อกนี้ซ้ำเป็นจำนวนครั้งที่ระบุ

ตัวอย่างทำซ้ำ 10 ครั้ง แล้วจึงทำงานในบล็อก
คำสั่งถัดไป

    ทำคำสั่งภายในบล็อกนี้ซ้ำไปเรื่อยๆ
   

ทำคำสั่งภายในบล็อก if ถ้าเงื่อนไขที่กำหนดหลัง
if เป็นจริงแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ ก็จะข้ามคำสั่งทั้งหมดที่อยู่ในบล็อกไป

   

ทำคำสั่งภายในบล็อก if ถ้าเงื่อนไขที่กำหนดหลัง
if เป็นจริงแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ ก็ทำคำสั่งภายในบล็อก else

    

หยุดรอเวลา จนกระทั่งเงื่อนไขหลัง until
เป็นจริงจึงจะทำคำสั่งต่อไป

   

ทำคำสั่งภายในบล็อกซ้ำไปเรื่อยๆ ถ้าเงื่อนไขที่กำหนด
หลัง until เป็นเท็จ จะข้ามไปทำคำสั่งถัดไปถ้าเงื่อนไขที่กำหนดหลัง until  เป็นจริง

                     

หยุดการทำงานของสคริปต์ โดยสามารถเลือก

- all เพื่อให้หยุดการทำงานสคริปต์ทั้งหมด

- this script เพื่อให้หยุดการทำงานเฉพาะสคริปต์
ที่มีบล็อก stop นี้อยู่

- other script in sprite เพื่อให้หยุดการทำงานเฉพาะสคริปต์อื่นๆ ของตัวละครตัวนี้

   

เริ่มต้นทำงานตามบล็อกคำสั่งที่อยู่ต่อจากบล็อกนี้

เมื่อตัวละครนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยการโคลน

    สร้างตัวละครโคลนเพิ่มขึ้น 1 ตัว จากตัวละครนี้
    ลบตัวละครโคลน
Visitors: 70,274