กลุ่มบล็อก Pen

กลุ่มบล็อก Pen 
       มีบล็อกคำสั่งที่ทำงานเสมือนกับตัวละครมีปากกาที่ช่วยในการวาดรูปติดอยู่ด้วย โดยสามารถกำหนดลักษณะปากกาได้ เช่น กำหนดสี ขนาดเส้น การยกปากกา การวางปากกา บล็อกในกลุ่มบล็อก Pen มีดังนี้
บล็อก ตัวละคร เวที ความหมาย
    ล้างภาพวาดที่เกิดจากคำสั่งในกลุ่มบล็อก Pen
       

 ประทับตราตัวละคร ทำให้เกิดรูปของตัวละครถูกประทับ

ติดอยู่บนเวทีอย่างถาวร

   

 วางปากกาบนพื้นเวที มีผลให้เกิดเส้นที่ถูกวาดตาม

การเคลื่อนที่ของตัวละคร

   

 ยกปากกาขึ้น มีผลให้ไม่มีการวาดเส้นตามการเคลื่อนที่

ของตัวละคร

     กำหนดสีปากกา สามารถคลิกเลือกสีได้
    เพิ่มหรือลดค่าสีปากกา 
    กำหนดสีปากกา โดยระบุค่าสีเป็นตัวเลข 
    เพิ่มหรือลดเฉดสีปากกา 
     กำหนดเฉดสีของปากกา โดยระบุค่าเฉดสีเป็นตัวเลข
    เพิ่มหรือลดขนาดของปากกา 
    กำหนดขนาดปากกา โดยระบุขนาดเป็นตัวเลข 
Visitors: 70,274