รายการข้อมูล

รายการ (Lists)
     รายการเปรียบเสมือนตัวแปรที่เก็บข้อมูลได้หลายค่าในขณะเดียวกัน โดยข้อมูลแต่ละตัวในรายการ
จะมีหมายเลขกำกับและเก็บเรียงกันไปตั้งแต่ตัวแรกเป็นลำดับที่ 1 และตัวต่อไปเป็นลำดับที่ 2, 3 ไปเรื่อยๆ 
รายการสามารถนำไปใช้เก็บประวัติคะแนนสูงสุดของการเล่นเกม เก็บรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของ
เพื่อนเก็บรายชื่อนักเรียนในชั้นเรียน เป็นต้น โปรแกรม Scratch มีบล็อกคำสั่งต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้จัดการ
กับข้อมูลในรายการได้ การทำงานกับรายการ สามารถทำได้ดังต่อไปนี้
 
  •      การสร้างรายการใหม่ ทำได้โดยคลิกปุ่ม  แล้วกำหนดชื่อให้กับรายการ
    โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะให้รายการนี้ใช้งานได้สำหรับทุกตัวละคร (คลิกเลือกที่ For all sprites)
    หรือใช้งานได้เฉพาะสำหรับตัวละครนี้ (คลิกเลือกที่ For this sprite only)
 
จากนั้นจะปรากฎบล็อกคำสั่งที่สามารถใช้งานได้กับรายการ ดังนี้
 
 
  •      การเพิ่มข้อมูลเข้าไปในรายการ สามารถทำได้โดยใช้บล็อกคำสั่งดังนี้
บล็อก คำอธิบาย
                                

เป็นการเพิ่มข้อมูลเข้าไปต่อท้ายสุดของรายการข้อมูล ที่เพิ่มจะมี
หมายเลขกำกับ โดยลำดับถัดจากข้อมูลตัวสุดท้ายที่มีอยู่ เช่น
เมื่อ เพิ่มข้อมูล "ปัญจรัตน์" เข้าไปในรายการ "รายชื่อ" ที่ยังว่าง
อยู่ ด้วยคำสั่ง
 
ข้อมูลที่มีค่าเป็น "ปัญจรัตน์" จะถูกเก็บเข้าไปในรายการที่ตำแหน่งหมายเลข  ดังรูปที่ 1 ถ้าใช้บล็อกคำสั่ง 
 
รายการจะมีข้อมูลที่เก็บอยู่ทั้งหมดเป็นดังรูปที่ 2 

              

         รูปที่ 1               รูปที่ 2

เป็นการแทรกข้อมูลเข้าไปในรายการที่มีข้อมูลอยู่แล้ว เช่น การแทรกข้อมูล "ปิ่นวรา" เข้าไปที่ตำแหน่งที่ 2 ทำได้โดยใช้บล็อกคำสั่ง 
 
ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ดังรูป ให้สังเกตว่าข้อมูลเดิมในรายการลำดับที่ 2
จะถูกเลื่อนลงไปเป็นลำดับที่ 3 และข้อมูลใหม่ถูกจัดเก็บในลำดับที่ 2

               

เป็นการนำข้อมูลใหม่เข้าไปเก็บในรายการ โดยที่ข้อมูลใหม่จะถูกนำ
ไปแทนที่ข้อมูลที่มีอยู่แล้วและข้อมูลที่ถูกแทนที่จะสูญหายไปพร้อม
กับกำหนดลำดับของข้อมูลเดิมในรายการจะถูกแทนที่ไปด้วยข้อมูล
ใหม่ เช่น ถ้าต้องการเก็บข้อมูล "ปวริช" ในลำดับที่ 1 แทนค่าข้อมูล
"ปัญจรัตน์" จะทำได้โดยใช้บล็อกคำสั่ง
 
ทำให้ได้ผลลัพธ์ดังรูป                                              

 
ตัวอย่าง เปิดโปรเจกต์ "Bubble.sb2"
 
     เพิ่มสคริปต์ให้กับพื้นหลัง  เลือกกลุ่มบล็อก  และสร้างตัวแปร  โดยสร้าง List  (ผู้เล่นล่าสุด) เพื่อแสดงคะแนนของผู้เล่นล่าสุด คลิก สังเกตผลลัพธ์
 

     
  • กำหนดเรื่องราวให้ฟอง จะต้องเคลื่อนที่ไปเก็บเหรียญสระ ที่สุ่มเกิดและล่วงลงมาจากด้านบน ผู้เล่นจะต้องใช้คีย์บอร์ดควบคุมทิศทางของฟอง เก็บเหรียญสระได้ 1 เหรียญ ได้ 1 คะแนน เก็บเหรียญพยัญชนะ 1 เหรียญ -1 คะแนน มีเวลาเล่น 20 วินาที เมื่อหมดเวลาจะบอกชื่อผู้เล่นและคะแนน  ผู้เล่นล่าสุด
    บันทึกโปรเจกต์ชื่อ "Bubble list.sb2"
 
วิดีโอตัวอย่าง รายการข้อมูล
เรามาทำใบงานกันเถอะ
Visitors: 70,272