ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยคีย์บอร์ด

     การสร้างเกมนอกจากการจะควบคุมให้ตัวละครเคลื่อนที่ตามเมาส์ได้แล้วนั้น ยังสามารถควบคุมตัวละครได้โดยใช้คีย์บอร์ด ด้วยการรอรับค่าการกดแป้นบนคีย์บอร์ด โดยใช้บล็อกในกลุ่มบล็อก Events
             รอการกดแป้น คีย์บอร์ด สามารถรอการกดแป้นได้ 41 ตัว คือ
a-z(พิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็กถือเป็นตัวเดียวกัน), 0-9, ลูกศรขึ้น
(up arrow), ลูกศรลง (down arrow), ลูกศรขวา (right arrow), ลูกศรซ้าย (left arrow), space bar
     การเลือกการรอกดแป้น บนคีย์บอร์ดสามารถเลือกได้จากบล็อก ดังตัวอย่าง

ตัวอย่าง โปรเจกต์ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยคีย์บอร์ด
  • ศึกษาองค์ประกอบของเกม "Bubble"
  • วิธีการเล่นเกม ผู้เล่นจะต้องควบคุมแป้นคีย์บอร์ดให้เคลื่อนที่ไปสัมผัสกับเหรียญสระ
  • กติกาของเกม การเก็บเหรียญ คือ เลื่อนฟองให้สัมผัสกับเหรียญ เมื่อโดนเหรียญจะหายไปและ  ปรากฎใหม่อีกครั้งแบบสุ่ม  
  • เกณฑ์การให้คะแนน
  • ออกแบบฉากและตัวละคร
 
1. สร้างโปรเจกต์
     กำหนดเรื่องราวฟองต้องเคลื่อนที่ไปเก็บเหรียญ ที่ถูกสุ่มตำแหน่งไว้และล่วงลงมาจากด้านบน ผู้เล่นจะต้องใช้คีย์บอร์ดควบคุมทิศทางฟอง ให้เคลื่อนที่ไปเก็บเหรียญ เหรียญสระ 1 เหรียญ ได้ 1 คะแนน หากเก็บเหรียญพยัญชนะ -1 คะแนน
     1. สร้างพื้นหลัง เป็นพื้นหญ้า
     2. สร้างตัวละคร ฟอง เปลี่ยนชื่อตัวละครเป็น "Bubble"
     3. สร้างตัวละครเหรียญสระ เปลี่ยนชื่อตัวละครเป็น "AEIOU"
     4. สร้างตัวละครเหรียญพยัญชนะ เปลี่ยนชื่อตัวละครเป็น "BCD..."
 
2. ขั้นตอนการสร้างโปรเจกต์ มีดังนี้
     2.1 เขียนสคริปต์ให้พื้นหลัง  คลิก  สังเกตผลลัพธ์
     2.2 เขียนสคริปต์ให้ตัวละคร ฟอง แล้วคลิก  สังเกตผลลัพธ์     
 
     2.3 เขียนสคริปต์ให้ตัวละครเหรียญสระ แล้วคลิก  สังเกตผลลัพธ์  
 
     2.4 เขียนสคริปต์ให้ตัวละครเหรียญพยัญชนะ แล้วคลิก  สังเกตผลลัพธ์
 
  • กำหนดเรื่องราวให้ฟอง จะต้องเคลื่อนที่ไปเก็บเหรียญสระ ที่สุ่มเกิดและล่วงลงมาจากด้านบน ผู้เล่นจะต้องใช้คีย์บอร์ดควบคุมทิศทางของฟอง เก็บเหรียญสระได้ 1 เหรียญ ได้ 1 คะแนน เก็บเหรียญพยัญชนะ 1 เหรียญ -1 คะแนน มีเวลาเล่น 20 วินาที 
     2.5 บันทึกโปรเจกต์ว่า Bubble.sb2
 
วิดีโอตัวอย่าง ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยคีย์บอร์ด
**กิจกรรมเสนอแนะ เกม Bubble ยังมีส่วนที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้อีก เช่น เพิ่มเสียงเพลง เสียงโต้ตอบขณะเล่นเกม เพิ่มตัวละครเป็น 2 ผู้เล่น และเพิ่มอุปสรรค เป็นต้น
เรามาทำใบงานกันเถอะ
Visitors: 70,274