ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยเมาส์

     การสร้างเกมที่ทำให้ตัวละครบางตัวเคลื่อนที่ไปพร้อมกับเมาส์ได้ เสมือนกับตัวละครนั้นทำงานตามเมาส์สามารถทำได้โดยการวนรอบให้ตัวละครนั้นย้ายไปที่ตำแหน่งของเมาส์ตลอดเวลา โดยเลือกใช้จากบล็อกต่อไปนี้
1. บล็อกในกลุ่มบล็อก Sensing เพื่อบอกตำแหน่งเมาส์
ตำแหน่งเมาส์ตามแนวแกน X
ตำแหน่งเมาส์ตามแนวแกน Y

2. บล็อกในกลุ่มบล็อก Motion เพื่อให้ตัวละครเคลื่อนที่ไปในตำแหน่งที่ต้องการ

         

ตั้งค่าตำแหน่งตัวละครไปด้านซ้ายหรือขวา ตามแนวแกน X
ตัวอย่าง ตั้งค่าตัวละครไปที่ตำแหน่ง

                X = 0 คือ กลางเวที                
                X = 240 คือ ขอบขวาสุด                 
                X = -240 คือ ขอบซ้ายสุด

ตั้งค่าตำแหน่งตัวละครไปด้านบนหรือด้านล่าง ตามแนวแกน Y
ตัวอย่างตั้งค่าตัวละครไปที่ตำแหน่ง

               Y = 0 คือ กลางเวที
               Y= 180 คือ ขอบบนสุด
               Y= -180 คือ ขอบล่างสุด

 
ตัวอย่าง โปรเจกต์ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยเมาส์
  • สร้างโปรเจกต์ใหม่ "Spong Mouse" โดยทำตามแผนผังการออกแบบ
     1. ออกแบบพื้นหลังเป็นพื้นหญ้า
     2. สร้างตัวละครฟองน้ำ(Spong) 
     3. เปลี่ยนชื่อตัวละครเป็น Spong
     4. สร้างตัวละครขยะ(กระป๋อง)
   
  • ขั้นตอนการเขียนสคริปต์ให้ตัวละครมีดังนี้
     เขียนสคริปต์ให้ตัวละครฟองน้ำ(Spong) แล้วคลิก สังเกตผลลัพธ์
     เขียนสคริปต์ให้ตัวละครขยะ(กระป๋อง) แล้วคลิก สังเกตผลลัพธ์
  • กำหนดเรื่องราวให้ฟองน้ำ จะต้องเคลื่อนที่ไปเก็บขยะ ที่สุ่มเกิดบนพื้นหญ้า ผู้เล่นจะต้องใช้เมาส์ ควบคุมทิศทางฟองน้ำให้เคลื่อนที่ไปเก็บขยะกระป๋อง
  • บันทึกโปรเจกต์ชื่อ "Spong Mouse.sb2"
 

วิดีโอตัวอย่าง โปรเจกต์ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยเมาส์
เรามาทำใบงานกันเถอะ
Visitors: 70,273