กำหนดเวลาให้กับเกม

     การทำงาานกับเวลาในโปรแกรม Scratch จะมีตัวจับเวลาอยู่ในโปรแกรมอยู่แล้ว ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้จากกลุ่มบล็อก Sensing
ตัวจับเวลา จะเริ่มนับเวลาทันทีเมื่อเปิดโปรแกรม Scratch ขึ้นมา
และจะนับไปเรื่อยๆ ไม่สามารถหยุดเวลาได้จนกว่าจะปิดโปรแกรม
ตั้งค่าตัวนับเวลาให้เท่ากับ 0 แล้วนับเวลาต่อไป
 
ตัวอย่าง 1 การกำหนดเวลาให้กับเกม โดยใช้ Timer และ Reset time
     เปิดโปรเจกต์ "Spong Score.sb2" ที่บันทึกไว้ กำหนดเวลาในการเล่นเกม 20 วินาที
  • เพิ่มสคริปต์ให้กับเวที กำหนดเวลาในการเล่นเกม โดยเพิ่มตัวแปรอีก 2 ตัว คือ "Time" และ "Time Up"
     1. เลือกกลุ่มบล็อก  
     2. เลือก  
     3. กำหนด New Variable จำนวน 2 ตัวแปรจะได้ค่าตัวแปร  และ 
     4. เพิ่มสคริปต์ให้กับเวทีแล้วคลิก  สังเกตผลลัพธ์
 
 
  • ผู้เล่นจะต้องควบคุมฟองน้ำโดยเมาส์ให้เคลื่อนที่ไปเก็บขยะที่สุ่มเกิดบนพื้นหญ้า โดยการคลิกเก็บขยะได้ 1 ชิ้น คิดเป็น 1 คะแนน มีเวลาในการเล่น 20 วินาที
     บันทึกโปรเจกต์ชื่อ "Spong TimeUp.sb2"
 
 
 วิดีโอตัวอย่าง กำหนดเวลาให้กับเกม โดยใช้ Timer และ Reset Time
 
ตัวอย่าง 2 การกำหนดเวลาให้กับเกม เปิดโปรเจกต์ "Spong Score.sb2"
     1. เลือกกลุ่มบล็อก  
     2. เลือก  
     3. กำหนด New Variable จะได้ค่าตัวแปร  
     4. เพิ่มสคริปต์ให้กับเวทีแล้วคลิก  สังเกตผลลัพธ์
 
  • ผู้เล่นจะต้องควบคุมฟองน้ำโดยเมาส์ให้เคลื่อนที่ไปเก็บขยะที่สุ่มเกิดบนพื้นหญ้า โดยการคลิกเก็บขยะได้ 1 ชิ้น คิดเป็น 1 คะแนน มีเวลาในการเล่น 20 วินาที
     บันทึกโปรเจกต์ชื่อ "Spong Time.sb2"
 
 
 วิดีโอตัวอย่าง กำหนดเวลาให้กับเกม
เรามาทำใบงานกันเถอะ
Visitors: 70,274