กระจายสารและรับสาร

     บล็อก broadcast อยู่ในกลุ่มบล็อก Events ใช้สำหรับกระจายสารให้กับตัวละครต่างๆ เสมือนการสื่อสารกันไปยังตัวละคร/เวที โดยใช้งานร่วมกับบล็อก when I receive ซึ่งใช้รับสารเพื่อดำเนินการต่อ

   
จากภาพด้านบนจะสังเกตได้ว่า ผู้กระจายสารคือ   ซึ่งสังเกตได้จาก 
โดยกระจายสารว่า “walk” และมีผู้รับสารคือ  ซึ่งสังเกตได้จาก          
เมื่อได้รับสารแล้วจะทำมคำสั่งที่อยู่ใต้บล็อก  ในที่นี้คือ                                

การใช้บล็อก broadcast เพื่อกระจายสาร

     1) เลือกบล็อก   มาวางในสคริปต์ของตัวละครที่ต้องการกระจายสาร 
     2) คลิกที่ลูกศรหลัง message 1 หลังจากนั้นเลือก 
     3) พิมพ์ข้อความที่ต้องการกระจายสาร เช่น คำว่า “walk” แล้วคลิกปุ่ม  
 

การใช้บล็อก when I receive เพื่อรับสาร

     1) เลือกบล็อก  มาวางในสคริปต์ของตัวละครที่ต้องการให้รับ
     2) คลิกที่ลูกศรหลัง message1 หลังจากนั้นเลือกสารที่ต้องการรับ  

     3) เพิ่มสคริปต์เพื่อให้เวทีหรือตัวละครทำงานหลังจากได้รับสารแล้ว เช่น


 
 
 
วิดีโอตัวอย่าง กระจายสารและรับสาร

 

วิดีโอตัวอย่าง สนทนาพาเพลิน

เรามาทำใบงานกันเถอะ

Visitors: 70,274