สร้างบทละครโต้ตอบ

บล็อก say บล็อก ask และบล็อก join

บล็อก 
     บล็อก say อยู่ในกลุ่มบล็อก looks สำหรับให้ตัวละครพูด พร้อมกับระบุระยะเวลาในการแสดงข้อความที่พิมพ์ลงไปในช่อง say
                         
1.  การใช้บล็อก say เพื่อแสดงข้อความที่ต้องการให้ตัวละครพูด
2.  ช่องรับค่าตัวเลขแสดงระยะเวลาที่ต้องการให้ข้อความแสดง หน่วยเป็นวินาที
บล็อก 
     บล็อก think อยู่ในกลุ่มบล็อก looks ใช้สำหรับให้ตัวละครคิด พร้อมกับระบุระยะเวลาในการแสดงข้อความที่พิมพ์ลงไปในช่อง think ลักษณะการใช้งานจะเหมือนกับบล็อก say 
                       
1.  การใช้บล็อก think เพื่อแสดงข้อความที่ต้องการให้ตัวละครคิด
2.  ช่องรับค่าตัวเลขแสดงระยะเวลาที่ต้องการให้ข้อความแสดง หน่วยเป็นวินาที
บล็อก 
     บล็อก ask อยู่ในกลุ่มบล็อก sensing ใช้สำหรับแสดงคำถามและรอให้ผู้ใช้พิมพ์คำตอบ เช่น 
      
1.  การใช้บล็อก ask เพื่อแสดงคำถาม
2.  ช่องรับคำตอบ ซึ่งผู้ใช้จะต้องพิมพ์คำตอบแล้วกดแป้น Enter หรือคลิกที่เครื่องหมาย 
     สังเกตได้ว่าส่วนท้ายของบล็อก ask จะมีคำว่า and wait อยู่ด้วย ส่วนนี้เป็นการรอคำตอบเมื่อ ผู้ใช้พิมพ์คำตอบลงไปในช่องรับคำตอบ คำตอบนั้นจะถูกนำไปเก็บไว้ที่บล็อก   โดยอัตโนมัติ เพื่อนำไปใช้ในการแสดงผลร่วมกับบล็อกอื่นๆ เช่น 
                 
บล็อก 
     บล็อก join อยู่ในกลุ่มบล็อก Operators ใช้สำหรับเชื่อมข้อความเข้าด้วยกัน เราอาจใช้บล็อก say หรือบล็อก think เพื่อแสดงข้อความจากบล็อก join ได้ เช่น 
 
    ตัวอย่างการใช้บล็อก join เพื่อแสดงข้อความและคำตอบ เช่น
      
       

 

วิดีโอตัวอย่าง บล็อก say บล็อก ask และบล็อก join

เรามาทำใบงานกันเถอะ

Visitors: 70,273