ตามรอยนิทาน

นิทาน “หมาป่ากับแกะ”

เนื้อเรื่อง

      กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว… ภายในป่าใหญ่แห่งหนึ่งที่อุดมไปด้วนต้นไม้นานาชนิด และได้มuหมาป่า ที่ดุร้ายตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ด้วย อยู่มาวันหนึ่ง..เจ้าหมาป่าดุร้ายได้มองไปเห็นลูกแกะสีขาวตัวหนึ่ง
มันกำลังวิ่งเล่นอยู่ในป่าอย่างเพลิดเพลิน
      เจ้าหมาป่าเกิดความหิวและอยากจะกินเจ้าลูกแกะตัวนั้นมาก แต่ก็เกิดความกลัวขึ้นมาว่า คนทั้งหลายจะคิดว่ามันเป็นหมาป่าที่ชั่วร้าย หมาป่าจึงคิดหาวิธีที่จะกินลูกแกะตัวนั้นให้จงได้  “เจ้าลูกแกะเวลาผ่านมาก็ไม่นาน ข้าจำได้ว่าเจ้าด่าข้าว่าชาติชั่ว” เจ้าหมาป่าเอ่ยขึ้นด้วยท่าทางที่เจ้าเล่ห์นัก  “เวลาที่ผ่านมานั้น ข้ายังเล็กไม่รู้เรื่องอะไรหรอก” เจ้าลูกแกะปฏิเสธ
      “ถ้าเช่นนั้น เจ้าก็แอบขโมยกินอาหารของข้าแน่ๆ เลย” หมาป่าเอ่ยท้วงขึ้นมาอีก “แต่ข้ายังเป็นเด็กเล็กข้าจะไปกินอาหารของท่านได้อย่างไรข้าดื่มได้แต่น้ำเท่านั้น” ลูกแกะตอบ 
      “ก็นั่นแหละ เจ้าขโมยดื่มน้ำของข้าหละ” เจ้าหมาป่าพูดอย่างไม่อาย “แต่ข้าดื่มได้เพียงแต่น้ำนมของแม่เท่านั้นเอง” ลูกแกะรีบบอกเหตุผลไปทันที “งั้นรึ” เจ้าหมาป่าตัดบท
      “แต่ข้ากินได้และก็กำลังจะกินเจ้าเดี๋ยวนี้แหละ เพราะข้าหิวมาก เจ้าจงกลายเป็นอาหารมื้อเย็น     อันโอชะของข้าล่ะ” เจ้าหมาป่าพูดจบก็กระโดดเข้าขย้ำลูกแกะสีขาวนั้นจนถึงแก่ความตายในทันที 
      นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า :  “ผู้ที่มีจิตใจโหดร้าย จะไม่ยอมรับฟังเหตุผล เสียเวลาที่จะไปต่อปากต่อคำ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ มีแต่ผลเสียเท่านั้นที่ตามมาได้”

การกำหนดตัวละครและพื้นหลัง

      จากเนื้อเรื่องในนิทาน สามารถนำมาสร้างเป็นโปรเจกต์โดยใช้โปรแกรม Scratch ในการสร้างตัวละครซึ่งประกอบด้วย

      1. หมาป่า
      2. ลูกแกะ
      3. เต่า
      4. กบ
      5. ต้นไม้
      พื้นหลังคือในป่า

กำหนดสคริปต์ของตัวละครต่างๆ มีดังต่อไปนี้

1. Stage (เวที)

สคริปต์ คำอธิบาย
เมื่อธงสีเขียวถูกคลิกให้เปลี่ยนพื้นหลังเป็น 31
เมื่อได้รับสาร เริ่มนิทาน ให้เปลี่ยนพื้นหลังเป็น
-------1
           เมื่อได้รับสารให้เปลี่ยนพื้นหลังเป็น 71
2. ตัวละคร1 (หมาป่า)
  เมื่อธงสีเขียวถูกคลิกให้หมาป่าเคลื่อนที่ไปยัง
x=-137, y= -45 แล้วซ่อน
  เมื่อได้รับสาร เริ่มนิทาน ให้แสดง
แล้วเปลี่ยนท่าทางเป็น -------1

เมื่อได้รับสาร หมาป่า1 ให้อยู่ด้านหน้า
แล้วพูดว่า”เจ้าลูกแกะเวลาผ่านมา ก็ไม่นาน
ข้าจำ ได้ว่าเจ้าด่าข้า ว่าชาติชั่ว” เป็นเวลา
7 วินาที แล้วส่งสาร แกะ1 

  เมื่อได้รับสาร หมาป่า2 แล้วพูดว่า “ถ้า
เช่นนั้น เจ้าก็แอบขโมยกินอาหารของข้าแน่ๆ
เลย” เป็นเวลา 7 วินาที แล้วส่งสาร แกะ2
 

เมื่อได้รับสาร หมาป่า3 ให้พูดว่า “ก็นั่นแหละ
เจ้าขโมยดื่มน้ำของข้า” เป็นเวลา 5 วินาที
แล้วสงสาร แกะ3 

 

เมื่อได้รับสาร หมาป่า4 พูด “งั้นรึ” เป็นเวลา
3 วินาที แล้วพูดอีกว่า “แต่ข้ากินได้และก็กำลัง
จะกินเจ้าเดี๋ยวนี้แหละ เพราะข้าหิวมาก” เป็นเวลา
7 วินาที แล้วเปลี่ยนท่าทางเป็น ------1
แล้วพูดอีกว่า “เจ้าจงกลาย เป็นอาหารมื้อเย็น
อันโอชะ ของข้าซะ” เป็นเวลา 7 วินาที
แล้วส่งสาร พูดจบ 

 

เมื่อได้รับสาร พูดจบ ให้เปลี่ยนท่าไปเป็น
------2 แล้วเคลื่อนที่ไป x=-61,
y= -103 รอเวลา 3 วินาที แล้วส่งสาร
หมากินลูกแกะ 

 

เมื่อได้รับสาร หมากินลูกแกะ ให้หันซ้าย
แล้ว เคลื่อนที่ไป x=-26, y=-119
รอเวลา 5 วินาที แล้วส่งสาร จบ 

  เมื่อได้รับสาร จบ ให้ ซ่อน

3. ตัวละคร2 (ลูกแกะ)

สคริปต์ คำอธิบาย
                

เมื่อธงสีเขียวถูกคลิก ให้เคลื่อนที่ไป
x=252, y=-100 แล้ว ซ่อน

เมื่อได้รับสาร เริ่มนิทาน ให้แสดง แล้วหันหน้า
ไปทางขวา

เมื่อได้รับสาร เริ่มนิทาน ให้เปลี่ยนท่าทาง
เป็น 01
#ให้เปลี่ยนท่าทาง เป็น 01 รอ 0.2 วินาที
เปลี่ยนค่า x -5
เปลี่ยนท่าทาง ---1 รอ 0.2 วินาที 
เปลี่ยนค่า x -5
เปลี่ยนท่าทาง ----1 รอ 0.2 วินาที
เปลี่ยนค่า x -5
เปลี่ยนท่าทาง ---1 รอ 0.2 วินาที
เปลี่ยนค่า x -5#
ทำซ้ำ#...# 12 ครั้งแล้วเปลี่ยนท่าทางเป็น 01
แล้วส่งกระจาย หมาป่า1

เมื่อได้รับสารแกะ1 พูดว่า “เวลาที่ผ่านมานั้น
ข้ายังเล็กไม่รู้เรื่องอะไรหรอก” รอเวลา 7 วินาที
แล้วส่งกระจายหมาป่า2
เมื่อได้รับสาร แกะ2 พูดว่า “แต่ข้ายังเป็นเด็กเล็ก
ข้าจะไปกินอาหารของท่านได้อย่างไรข้าดื่มได้แต่น้ำ
เท่านั้น” รอ 7 วินาที ส่งกระจายสาร หมาป่า3
เมื่อได้รับสาร แกะ3 พูดว่า “แต่ข้าดื่มได้เพียง
แต่น้ำนมของแม่เท่านั้นเอง” รอ 7 วินาที
ส่งกระจายสาร หมาป่า4

เมื่อได้รับสาร หมากินลูกแกะให้เปลี่ยนท่าทาง
เป็น ghjyitytyu หันหน้าไปทางซ้ายไปยัง
x =74, y =-98 รอเวลา 5 วินาที

เมื่อได้รับสาร พูดจบ หันหน้าไปทางซ้าย
#ให้เปลี่ยนท่าทาง เป็น 01 รอ 0.2 วินาที
เปลี่ยนค่า x 5
ให้เปลี่ยนท่าทาง เป็น ---1 รอ 0.2 วินาที
เปลี่ยนค่า x 5
ให้เปลี่ยนท่าทาง เป็น ----1 รอ 0.2 วินาที
เปลี่ยนค่า x 5
ให้เปลี่ยนท่าทาง เป็น ---1 รอ 0.2 วินาที
เปลี่ยนค่า x 5#
ทำซ้ำ#...# 2 ครั้ง
แล้วเปลี่ยนท่าทางเป็น ----1 

เมื่อได้รับสาร จบ ให้ ซ่อน
4. ตัวละคร3 (เต่า)
สคริปต์ คำอธิบาย
              เมื่อคลิกที่ธงสีเขียว ให้เคลื่อนที่ไปยัง x = 39,
y = -32 ให้หายตัว
เมื่อได้รับสาร เริ่มนิทาน ให้แสดง
เมื่อได้รับสาร จบ ให้หายตัว

5. ตัวละคร4 (กบ)

สคริปต์ คำอธิบาย
      

เมื่อธงสีเขียวถูกคลิก ให้เคลื่อนที่ไปยัง

x = -44, y = 5 แล้วหายตัว
เมื่อได้รับสาร เริ่มนิทาน ให้แสดง
เมื่อได้รับสาร จบ ให้ซ่อนตัว

6. ตัวละคร5 (ต้นไม้)

สคริปต์ คำอธิบาย
             

เมื่อคลิกที่ธงสีเขียว ให้เคลื่อนที่ไปยัง X= -20,
y= 23

เมื่อได้รับสาร เริ่มนิทาน ให้แสดง ให้ขึ้นไปอยู่
ข้างหน้า

เมื่อได้รับสาร หมาป่า 1 ให้ อยู่ข้างหลัง 1 ขั้น

เมื่อได้รับสาร จบ ให้ซ่อนตัว

7. ตัวละคร6 (ปุ่มเริ่มนิทาน)

สคริปต์ คำอธิบาย
          

เมื่อคลิกที่ธงสีเขียวให้เคลื่อนที่ไปยัง X= 145,
y= 105

เมื่อ ตัวละคร7 ถูกคลิก ให้เปลี่ยนท่าทาง
ชุดที่1 รอเวลา 0.5 วินาที ให้เปลี่ยนท่าทาง
ชุดที่2 รอเวลา 0.5 วินาที ให้เปลี่ยนท่าทาง
ชุดที่1 รอเวลา 0.5 วินาที 
ส่งกระจายสาร เล่านิทาน

เมื่อได้รับสาร เล่านิทาน ให้หายตัว

8. ตัวละคร7 (นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า)

สคริปต์ คำอธิบาย
              

เมื่อธงสีเขียวถูกคลิก ให้เคลื่อนที่ไปยัง X= 2,
y =2 แล้วหายตัว

เมื่อได้รับสาร จบ ให้ แสดง
เรามาทำใบงานกันเถอะ
Visitors: 70,274