สัมผัสสนุก

กลุ่มบล็อก Sensing
      มีบล็อกคำสั่งที่ใช้ตรวจสอบการรับรู้ต่างๆ เช่น การสัมผัสสี การสัมผัสตัวละคร การตรวจสอบตำแหน่งเมาส์ การตรวจสอบการกดแป้นพิมพ์ เช่น 
1. บล็อก  ใช้ตรวจสอบว่าตัวละครนั้นสัมผัสกับ ตัวชี้เมาส์ ขอบเวทีหรือตัวละครอื่นหรือไม่ ตัวอย่างการใช้งาน
   คลิก ผลลัพธ์ที่ได้คือ
เมื่อทดลองเลื่อนเมาส์สัมผัสตัวละคร
ตัวละครจะแสดงคำพูดว่า Hello Touch me เป็นเวลา 1 วินาที
แต่เมื่อเลื่อนเมาส์ออกจะแสดงคำพูดว่า Study Now! เป็นเวลา 1 วินาที
 2.  ตรวจสอบว่าตัวละครนั้นสัมผัสกับสีที่กำหนดหรือไม่ ตัวอย่างการใช้งาน
       คลิก  แล้วทดลองเลื่อตัวครไปทับตัวละครสีน้ำเงิน ผลลัพธ์ที่ได้คือจะแสดงคำพูดว่า Blue เป็นเวลา 1 วินาที
3. บล็อก  ใช้ในการตรวจสอบเมาส์ว่าถูกคลิกหรือไม่ ตัวอย่างการใช้งาน เช่น
   คลิก ผลลัพธ์ที่ได้ เมื่อคลิกบนเวทีจะมีการปรับขนาดและเปลี่ยนสีตัวอักษร

   นอกจากเราจะสามารถนำคำสั่งในกลุ่มบล็อก Sensing ใช้ในการตรวจสอบการรับรู้ต่างๆ แล้วยังมีบล็อกที่ใช้ในการตรวจสอบการทำงานอื่นๆ เช่น
1. บล็อก  ใช้ในการตรวจสอบการกดคีย์ที่แป้นพิมพ์ และเมื่อมีการกดคีย์ตามที่กำหนด ก็จะมีการทำานตามคำสั่งในบล็อก ตัวอย่างการใช้งาน
 
   ผลลัพธ์คือ เมื่อมีการกดคีย์ a ที่แป้นพิมพ์ ตัวละครจะแสดงคำพูด Hello! เป็นเวลา 2 วินาที

2. บล็อก  ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขตามที่กำหนด หากเงื่อนไขเป็นจริงจะทำงานตามคำสั่งในบล็อกไปเรื่อยๆ 

   ผลลัพธ์คือ เมื่อมีการคลิกเมาส์ ตัวละครจะแสงคำพูด Hello! เป็นเวลา 2 วินาที
 


วิดีโอตัวอย่าง เกมสัมผัสสนุก
เรามาทำใบงานกันเถอะ
Visitors: 70,274