ฟังก์ชันและตัวปั๊ม

กลุ่มบล็อก More Blocks
      เป็นบล็อกคำสั่งที่ใช้สร้างบล็อกเพิ่มเติมในรูปของฟังก์ชัน หรือเพิ่มบอร์ดขยายความสามารถในการตรวจสอบการรับรู้ บล็อกในกลุ่มบล็อก More Blocks มีดังนี้
บล็อก ตัวละคร เวที ความหมาย
     สร้างเพิ่มเติมในรูปของฟังก์ชัน
    เพิ่มบอร์ดขยายความสามารถในการตรวจสอบการรับรู้วิดีโอตัวอย่าง ฟังก์ชันวิดีโอตัวอย่าง ตัวปั๊ม

เรามาทำใบงานกันเถอะ

Visitors: 70,272