มหัศจรรย์งานศิลป์

ลำดับ

เรื่อง

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เวลา(ชั่วโมง)

1

ลากเส้น เล่นลาย

 

1. ใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

2. ใช้โครงสร้างแบบลำดับ เงื่อนไขและวนซ้ำ

 

1. คำสั่งกลุ่มบล็อก Pen

2. สร้างรูปทรงเรขาคณิตเบื้องต้นจากกลุ่มบล็อก Pen

3. สร้างภาพลายเส้นด้วยกลุ่มบล็อก Pen และปรับแต่งด้วยกลุ่มบล็อก Looks

1. เข้าใจคำสั่งกลุ่มบล็อก Pen

2. สามารถสร้างรูปทรงเรขาคณิตเบื้องต้นจากกลุ่มบล็อก Pen ได้

3. สามารถสร้างภาพลายเส้นด้วยกลุ่มบล็อก Pen และปรับแต่งด้วยกลุ่มบล็อก Looks

2

2

ฟังก์ชันและตัวปั๊ม

 

ใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

1. การเขียนสคริปต์ด้วยกลุ่มบล็อก More Blocks

2. การเขียนสคริปต์สั่งงานแบบวนซ้ำ

1. เขียนสคริปต์ด้วยกลุ่มบล็อก More Blocks

2. เขียนสคริปต์สั่งงานแบบวนซ้ำ

2

3

สนุกกับเสียง

 

ใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

1. การเพิ่มเสียงให้ตัวละคร

2. การเขียนสคริปต์เพื่อแสดงเสียง

1. เพิ่มเสียงให้ตัวละครโดยแทรกไฟล์เสียง

2. เพิ่มเสียงให้ตัวละคร โดยใช้โปรแกรมบันทึกเสียง

3. เขียนสคริปต์เพื่อเล่นเสียงด้วยกลุ่มบล็อก Sound โดยใช้บล็อก Play Sound, Play note

2

4

ตัวดำเนินการ

ใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

การเขียนสคริปต์ด้วยกลุ่มบล็อก Operators

 

เขียนสคริปต์ด้วยกลุ่มบล็อก Operators

2

5

มารู้จักเงื่อนไขกันเถอะ

การเขียนสคริปต์สั่งงานแบบมีเงื่อนไข

การเขียนสคริปต์สั่งงานแบบมีเงื่อนไข

 

เขียนสคริปต์สั่งงานแบบมีเงื่อนไข

 

2

6

สัมผัสสนุก

 

1. ใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

2. ใช้โครงสร้างแบบลำดับ เงื่อนไข และวนซ้ำ

1. บล็อก touching

2. บล็อกวนซ้ำแบบมีเงื่อนไข

1. สามารถประยุกต์สร้างชิ้นงานโดยใช้คำสั่ง touching ได้

2. เขียนสคริปต์วนซ้ำแบบมีการตรวจสอบเงื่อนไข

2

Visitors: 70,274