แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

 

http://scratch.mit.edu/  
https://www.youtube.com/watch?v=X5_CqMNpRkU การเปลี่ยนชุดตัวละครและฉากหลัง 
https://www.youtube.com/watch?v=TMghzTDma4o การออกแบบและเขียนโปรแกรมโครงสร้างแบบวนซ้ำ
https://www.youtube.com/watch?v=WIpTXR8hUmU&t=44s การออกแบบและเขียนโปรแกรมโครงสร้างแบบทางเลือก
https://www.youtube.com/watch?v=TLoHsrcUE9g ทดสอบเงื่อนไข ทายตัวเลขจากเลขสุ่ม 
https://www.youtube.com/watch?v=tkod-v9-PUg การใช้ปากกาวาดวงกลม
https://www.youtube.com/watch?v=GM07hii2N3I สี่เหลี่ยมมหัศจรรย์ การใช้ปากกา
https://www.youtube.com/watch?v=0VJcZBQ-pXY วาดรูปสี่เหลี่ยมแบบลำดับ
https://www.youtube.com/watch?v=uTh8Eq-iyFg วาดรูปห้าเหลี่ยมแบบทำซ้ำ
https://www.youtube.com/watch?v=u7JDjvQY7qI เกมที่ใช้เมาส์ในการควบคุม
https://www.youtube.com/watch?v=u8vwdnuooqU เกมส์ที่ใช้แป้นพิมพ์ในการควบคุม
https://www.youtube.com/watch?v=eF4wQLLUDxw การจับเวลา
Visitors: 70,272