การสั่งงานแบบวนซ้ำ


     กลุ่มบล็อก Control มีบล็อกคำสั่งที่ใช้ควบคุมทิศทางการทำงานของสคริปต์ การวนทำบล็อกคำสั่งซ้ำๆ การเลือกทำบล็อกคำสั่งตามเงื่อนไข  

     การสั่งงานแบบวนซ้ำ เป็นการสั่งให้ตัวละครทำงานเหมือนเดิมหลายครั้ง ทำให้การเขียนสคริปต์สั้นลงแต่ทำงานเหมือนเดิม โดยใช้คำสั่ง repeat และ forever ซึ่งอยู่ในกลุ่มบล็อก Control

วนซ้ำกับ Repeat และ forever     
     การสั่งงานแบบวนซ้ำใช้สำหรับเขียนสคริปต์ที่สั่งให้การทำงานซ้ำกันไปมาหลายๆ รอบ ให้พิจารณาสคริปต์ที่สั่งให้ตัวละครเดินวนอยู่บนเวทีเป็นรูปสี่เหลี่ยม โดยเคลื่อนที่ไปข้างหน้า 50 ก้าว จากนั้นหมุนทิศทวนเข็มนาฬิกาไป 90 องศา ทำแบบนี้ซ้ำกัน 4 รอบ ดังนี้
     สคริปต์ดังกล่าวมีบล็อกที่ใช้คำสั่งซ้ำกันจำนวนมาก ทำให้เสียเวลาในการแก้ไข เช่นถ้าต้องการให้ตัวละครเดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่กว้างขึ้น ก็ต้องมีการแก้ไขสคริปต์ถึง 4 จุด ถ้าใช้การทำงานแบบวนซ้ำ จะได้สคริปต์ที่สั้นลงและทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นดังนี้
การควบคุมลำดับการทำงานแบบวนซ้ำ มีหลายลักษณะตามแต่ละชนิดของบล็อกควบคุม เช่น
บล็อก คำอธิบาย ตัวอย่าง
การทำงานซ้ำไม่รู้จบ

เดินไปข้างหน้าครั้งละ 10 หน่วย

เมื่อชนขอบเวทีให้เดินกลับ ทำแบบนี้

ไปเรื่อยๆ ไม่รู้จบ

การทำงานซ้ำตามจำนวน

รอบที่กำหนด

เดินไปข้างหน้า 50 หน่วย

หันขวา 36 องศา ทำแบบนี้ซ้ำ

10 รอบ


 

วิดีโอตัวอย่าง การสั่งงานแบบวนซ้ำ

 

เรามาทำใบงานกันเถอะ 

Visitors: 70,272