เคลื่อนที่ เคลื่อนไหว

กลุ่มบล็อก Motion
     ประกอบด้วยบล็อกที่ใช้กำหนดรูปแบบการเคลื่อนที่ให้ตัวละคร เช่น เคลื่อนที่ไปข้างหน้า หมุนทิศทาง ไปที่ตำแหน่งต่างๆ บนเวที โดยสามารถกำหนดค่าของการเคลื่อนที่ได้ บล็อกในกลุ่มบล็อก Motion มีดังนี้ 
 


วิดีโอตัวอย่าง การใช้กลุ่มบล็อก Moveวิดีโอตัวอย่าง พิกัดและทิศทาง


เรามาทำใบงานกันเถอะ 
Visitors: 70,274